Akoestiek

Akoestiek

Het akoestisch principe

Door trillingen wordt de luchtmassa in beweging gebracht en ontstaat geluidsenergie. De frequentie geeft aan hoeveel luchtbewegingen per seconde plaatsvinden. Dit getal wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).

Hierbij worden 3 niveaus onderkend:

  • lage tonen: 100- 400 Hz
  • middelhoge tonen: 400 – 1800Hz
  • hoge tonen: 1800 – 5600 Hz

De geluidssterkte wordt uitgedrukt in decibel (dB). De akoestische eigen- schappen van Lambri panelen zijn getest volgens internationale normen. Middels een proefopstelling is de geluids- absorptie bij verschillende frequenties gemeten.

Akoestisch comfort

Er is sprake van akoestisch comfort, als de achtergrondgeluiden maximaal worden gedempt, terwijl de spraakover- dracht op korte afstand optimaal blijft. Om dit te bereiken moet de nagalmtijd worden geregeld door een juiste combinatie van geluidsabsorptie en geluidsreflectie. Houtgefineerde panelen zonder akoestische perforatie of sleuven weerkaatsen geluid en licht.

Na bewerking met computergestuurde machines ontstaan vele akoestische modellen met verschillende geluids- absorberende eigenschappen. Door ook gebruik te maken van een akoestisch vlies wordt de gewenste nagalmtijd bereikt. In combinatie met steenwol isolatiemateriaal wordt tevens de over- langsgeluidsisolatie verbeterd.

Absorptie van geluid

De mate van geluidsabsorptie is af te lezen in de alfawaarde; hoe hoger deze waarde, des te beter de absorptie van de geluidsenergie. De alfawaarde wordt beïnvloed door de afstand tot de bouwkundige wand of plafond. Per paneeltype wordt de alfawaarde weergegeven in een diagram. Tevens is de gemiddelde absorptiewaarde vermeld. Download voor de alfawaarde per product de brochure van het product naar keuze.

Geluidsenergie (1) wordt merendeel doorgelaten door de openingen in het paneel en deels gereflecteerd (2). Het akoustisch vlies en het isolatiemateriaal absoberen de geluidsenergie (3). Een restgedeelte wordt opgenomen door de bouwkundige wand of plafond (4).

In opdracht van Lambri Woodpanels zijn door Peutz de vele akoestische uitvoeringen van Lambri Architectual Panels getest volgens de volgende internationale normen: ISO 354:1985, ISO 11654:1997 en ASTM-C423-90a